วีดีโอกิจกรรม

แสงเทียน แสงทิพย์
แนะนำโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ปี2560
ลำนำดนตรีแห่งราชนาวีไทย ๑
ลำนำดนตรีแห่งราชนาวีไทย ๒
138 ปี สีแสดนี้ เรานั้นชาว ดย.
คืนสู่เหย้าชาวสีแสด สีแสดสี เรานั้นชาว ดย.
วันแม่แห่งชาติ 2554 เกษียณอายุข้าราชการ ดย.ทร. ประจำปี 2558 การแสดง กลุ่มสีม่วง - ฝึกภาวะผู้นำ 2558
การแสดง กลุ่มสีเขียว - ฝึกภาวะผู้นำ 2558 การแสดง กลุ่มสีส้ม - ฝึกภาวะผู้นำ 2558 การแสดง กลุ่มสีชมพู - ฝึกภาวะผู้นำ 2558
เบื้องหลังฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2557 เบื้องหลังฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2556 เบื้องหลังฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2555
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 255 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2557 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2556
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2555 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2554 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2552
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2549 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2549 ฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2549