ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าตรวจเยี่ยมกองดุริยางค์ทหารเรือ

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าตรวจเยี่ยมกองดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ»

พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก งป.63

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนพ.ศ.2563

อ่านต่อ»

ชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ มอบอุปกรณ์ด้านการศึกษา

ชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ มอบอุปกรณ์ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการด้านการดนตรี จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ»

คอนเสิร์ตจ่าอาเฉียบ on stage นักเรียนหลักสูตรอาชีพ ชั้นจ่าเอก

คอนเสิร์ตจ่าอาเฉียบ on stage โดยนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

อ่านต่อ»

นดย. ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

คณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ»

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดผลและการประเมินผล

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดผลและการประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อ่านต่อ»

พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก งป.64

พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอดุริยางค์ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563

อ่านต่อ»

ประชุมผู้ปกครอง นดย. ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง นดย. ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง นดย. อาคารกราบพัก นดย.ชาย รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

อ่านต่อ»

ท่านสามารถติดตามรับชม รับฟัง ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และ ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ทาง Facebook โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตลอด 24 ชั่วโมง