ฐานข้อมูลเพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ
บันทึกเสียงโดย วงโยธวาทิต กองดุริยางค์ทหารเรือ
รายการเพลง
ดูข้อมูล
1.มหาฤกษ์
2.มาร์ช บริพัตร
3.มาร์ช ภาณุรังษี
4.มาร์ช ดำรงค์
5.สาครลั่น
6.สรรเสริญเสือป่า
7. มณฑาทอง
8.วอลทซ์ ประชุมพล
9.วอลทซ์ ปลื้มจิต
10.วอลทซ์ เมขลา
11.สุดเสนาะ (แสนเสนาะ)
12.นางครวญ
13.เพลงโศก
14.ขับไม้
15.ทยอยนอก
16.แขกเห่เถา
17.มหานิมิตร
18.แขกมอญบางขุนพรหมเถา
19.สี่เกลอเถา
20.เขมรใหญ่เถา
21.ต่อยรูป
22.บุหลันชกมวยเถา
23.พวงร้อยเถา
24.ตลุ่มโปงเถา
25.เพลงอาเฮียเถา (อาเฮียสองชั้น - ชั้นเดียว)
26.สารถี 3 ชั้น
27.เขมรชมเดือน (เขมรชมจันทร์)
บันทึกเสียงโดย วงโยธวาทิตดุริยางค์ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายการเพลง
ดูข้อมูล
1.โหมโรงมะลิเลื้อย
2.ถอนสมอเถา
3.ครอบจักรวาล
4.พม่าเถา
5.เขมรพวงเถา
6.ทยอยในเถา
7.วิลันดาโอดเถา
8.พระจันทร์ครึ่งซีกเถา
บันทึกเสียงโดย วงโยธวาทิต กองดุริยางค์ทหารบก
รายการเพลง
ดูข้อมูล
1.โหมโรงสะบัดสะบิ้งเถา
2.แขกมัสซีหรีเถา
3.หกบท
4.เขมรปากท่อ
5.เขมรโพธิสัตย์เถา
6.แขกสาหร่ายเถา
7.ทยอยเขมร
8.บาทสกุณี
9.แขกสายเถา
เพลงพระนิพนธ์อื่น ๆ
รายการเพลง
ดูข้อมูล
1.ครวญหาเถา
2.เทวาประสิทธิ์เถา
3.น้ำลอดใต้ทรายเถา
4.โหมโรงประเสบัน
5.อาถรรพ์เถา
จัดทำโดย คณะทำงานการจัดการความรู้ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ